Relining

Slipp grävning samt rivning, inga ingrepp i gräsmattan, väggar eller golv. Allt detta lämnas orört medans våra hantverkare endast befinner sig i bostaden några dagar. Att utföra relining i Piteå är ett betydligt billigare och enklare sätt än ett traditionellt stambyte. Att göra en relining i Piteå har trots detta likvärdig funktion och samma hållbarhet som nya rör.

  • Den första åtgärden i processen är TV-inspektion för att kunna utvärdera rörsystemets tillstånd och kontrollera åtkomligheten för utföring av relining i Boden.

  • Därefter sker en invändig spolning och filmning av rörsystemet. Filmerna levereras med en rapport på rörens tillstånd. Rensning av rören genomförs med en högtrycksspolning, detta betyder att de boende i berörd bostad blir utan vatten i under tiden. Det brukar ta en dag ungefär.

  • Om det blir aktuellt med relining i Boden så sluter vi avtal om detta i enlighet med samtliga gällande lagar, regler och branchstandard. Oftast används AB04 eller ABT06.  • Efter detta så bokar vi in och genomför ett möte där de boende får ta del av information information om hur själva arbetet går till och hur de blir berörda. Informationsblad delas ut i god tid till boende om arbetet utförs i lägenhetshus.

  • När vi genomför relining i Boden under källare (samlingsledningar /servisledningar) samt invändigt i vertikala stammar, blir boende normalt sätt utan vatten under den processen. Vattnet och avloppet kan oftast kopplas på igen samma dag.


  • Övergången mellan vertikala stammar och grenrör in i lägenhet förstärks med foder, ofta kallat en ”hatt”. Detta kräver ytterligare en dag utan vatten och avlopp, men systemet kommer vara igång igen samma dag.

  • Rörsträckan från vertikala stammar vidare in till WC/badrum och kök kräver ännu en dag utan vatten och avlopp, men även här skall det åter vara i funktion samma dag.

  • Avslutningsvis levereras dokumentation och avtalsgaranti. Detta innehåller en videodokumentation av utförd relining i Boden, och en beskrivning av de metoder och produkter som använts samt rekommenderade framtida underhålls metoder för de rörförnyade rören.