Nya rör - utan att gräva eller riva

Verksamma i Piteå, Luleå, Boden, Älvsbyn, Skellefteå

Vi inspekterar och lagar dina rör

Vi utför tjänster så som ledningsutredningar, rörinspektioner samt rörförnyelse även kallat relining med flexibelt foder. Av auktoriserad personal utförs rörinspektioner och besiktningar med hjälp av kameror och robotar där vi filmar och besiktar ledningar efter Svenskt Vattens publikation P93 för markförlagda ledningar samt T25 för ledningar i fastighet, där vi kan bestämma dess kondition.

Nytt rör

Rörförnyelse med flexibelt foder innebär att vi gjuter ett nytt självbärande rör i det befintliga ålderstigna/skadade röret. Efter rengöring vrängs fodret med hjälp av tryckluft in i ledningen för att minimera veckbildning och sedan kan man med fräsrobot återöppna eventuella grenrör.

Ingen rivning eller grävning 

  •  Inga ingrepp i källare, gräsmatta, plattsättning, mur och liknande
  • Inget rivningsdamm eller bullerproblem
  • Inredning, väggar och golv i bad och kök lämnas orörda
  • De boende behöver inte flytta ut under arbetet
  • Hantverkarna är inne i fastigheten endast några dagar
  • Mycket billigare än traditionellt stambyte
  • Bra för miljön, minimal avfallshantering
  • Likvärdig funktion och samma hållbarhet som nya rör

Nya rör utan att gräva eller riva

Det nya och enkla sättet att byta rör. Du behöver inte flytta ut och det är klart på ett kick.
Vi både inspekterar och byter dina rör. Vi arbetar i Norr- och Västerbotten.